Marmarabirlik 2021 Yılı Mali Genel Kurulunu Tamamladı

699 Sayılı İznik Marmarabirlik 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı olağan mali kurulu yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

0
218
Görüntülenme

699 Sayılı İznik Marmarabirlik 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı olağan mali kurulu yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ardından İznik Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut’un açılış konuşması ile başlayan mali genel kurula Birlik Genel başkanı Hidamet Asa, ilçe protokolü ve kooperatif üyeleri katıldı. Genel kurulda kooperatifin mali durumu raporlar halinde üretici ortaklara sunulurken birliğin gelir gider tablosu genel kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Birlik Genel başkanı Hidamet Asa, üreticilere hitaben yaptığı konuşmada;
“Sayın Divan, Bakanlık Temsilcilerimiz, Belediye Başkanımız, Siyasi Partilerimizin değerli temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerinin Değerli Temsilcileri, Muhtarlarımız, Kıymetli Misafirlerimiz, Değerli Basın Mensupları, Saygıdeğer Ortaklarımız, , İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Marmarabirlik Yönetim Kurulum adına Saygı ile selamlıyorum.

Değerli Ortaklarımız

2020 yılı Mart ayında başlayan korona virüs, başta sosyal hayatımız olmak üzere, ekonomik anlamda tüm Dünyayı olumsuz yönde etkilemiştir. Korona sebebi ile ülkemizde, ilçemizde, ortaklarımız arasında hayatını kaybedenler olmuştur. Kendilerini rahmetle anıyoruz. Temennimiz Covid 19’dan en kısa sürede kurtulmak ve eski günlerimize geri dönmektir.

Kıymetli Üreticilerimiz

Konuşmama 2020/21 iş yılı ürün alım kampanyası ile başlamak istiyorum. 2020/2021 iş yılı ürün alım kampanya öncesinde ortaklarımızdan 75 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz tarafından, gelen rekolte beyanları, stok durumu, depolama kapasitesi, finans durumu değerlendirilmiş ve buna göre 53 bin 500 ton ürün alınması planlanmış ve 10 Ekim tarihinde ürün alımlarına başlanmıştır.

Ürün alım fiyatlarımız;

-tavan fiyat 15,50 TL,

-taban fiyat 6,00 TL,

-yağlık zeytin ise 5,10 TL olarak belirlenmiştir.
Kampanya sonunda 40 bin ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl hasat dönemini genel olarak değerlendirdiğimizde; dalında ürünün tahmin edilenden az olduğu, bu sebeple ortaklarımızın teslimat hakkını bile tamamlayamadığını görmekteyiz. Ürün bedelleri önceden belirlenen takvim dahilinde %50’si peşin, %25’i 15 Ocak’ta ve kota fazlası teslim edilen ürün bedelleri dahil olmak üzere, geri kalan %20’lik kısmı 10 Mart’ta ödenmiş ve Marmarabirlik’in ortaklarına borcu kalmamıştır.

Marmarabirlik’in Değerli Ortakları

Geçtiğimiz ürün alım kampanyasını Marmarabirliğe bağlı kooperatiflerimiz genelinde değerlendirdiğimizde rekolte beyanı veren 24.836 ortaktan 3541ortağımız 1 kg zeytin vermemiştir. 8089 ortağımız kotasının %50’sini tamamlamamıştır. Kotasının %100’ünü tamamlamayan ortak sayısı 16.986’dır.Aslında kota uygulamasından kimse mağdur olmamıştır. Bu verilere baktığımızda yüksek rekolte beyanı verilmemiş olsaydı kota uygulaması da olmayacaktı.

İznik Kooperatifi olarak değerlendirdiğimizde; rekolte beyanı veren 4702 ortaktan 328 ortağımız 1 kg ürün vermemiştir. 1018 ortağımız kotasının %50’sini tamamlamamıştır. Kotasının %100’ünü tamamlamayan ortak sayısı ise 3066’dır. Rakamlar ortada. Yüksek rekolte beyanı sebebi ile Marmarabirlik’in ürün alım planında sapma olmaktadır. Verilen yüksek beyan sebebi ile hem Ortağımız hem de Marmarabirlik mağduriyet yaşamaktadır.

Düzenli bir satış, ancak düzenli bir alım politikası için düzenli bir stokla yapılabilir. Eğer daha çok satmak istiyorsanız stoklarınızda her kalibreden ürün bulundurmak zorundasınız.

Değerli Ortaklarımız

2018-2019-2020 yıllarında İznik Kooperatifi ortaklarımızdan yağlık ve sofralık olarak toplamda 32 bin ton ürün alımı ve 290 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2020/21 iş yılında yağlık dahil olmak üzere alınan ürünün 1 kg ortalama fiyatı 10.50 TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Odaları Genel Merkezinin açıklamış olduğu 1 kg. Ürünün 4.35 TL. maliyetine göre üreticimiz 6 TL. kazanç sağlamışlardır.

Marmarabirlik’in Kıymetli Üreticileri

Ürün alım planı ve miktarı belirlenirken; Birlik mali imkanları, stok durumu, depolama kapasitesi ve satış miktarı olmak üzere hepsi birlikte değerlendirilmektedir. Bugüne kadar ürün bedelleri zamanında ödenmiş, 1 gün bile geciktirilmemiştir. Ayrıca geçmiş dönemde kullanılan kredi miktarı 60 Milyon TL. halen taksitler halinde ödenmektedir. Bu asla unutulmamalıdır. Ürün alımlarında hiç kredi kullanmadık. Eğer ürün bedelleri kredi kullanılarak ödenirse Marmarabirlik eski günlerine geri döner. Kurumun büyümesinde ve başarımızın temelinde kredi kullanılmaması vardır.

Kıymetli Ortaklarımız

Son yıllarda özellikle kimyevi gübre başta olmak üzere, zirai ilaç çeşitleri, göztaşı, bakırlı, hazır bordo ve sigorta poliçeleri olmak üzere ortaklarımıza büyük destekler verilmektedir. Marmarabirlik zirai ilaç ve gübrede kar etmeden satış yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl İznik Kooperatifi ortaklarımıza 11 milyon TL ayni kredi desteği verilirken bu yıl; gübre, zirai ilaç, akaryakıt, sigorta desteği olarak İznik Kooperatifinde ortalama 4 bin ortağımıza toplam 14 milyon TL’lik destek verilmiştir. Görülüyor ki ortaklarımız üretimdeki temel ihtiyaçları olan en önemli girdilerini kooperatifinden karşılamaktadır.

Değerli Ortaklarımız

Marmarabirlik’in yapmış olduğu gübre, zirai ilaç desteğinin önemi bu yıl çok daha iyi anlaşılmaktadır.
Dap gübresi kooperatifimizde 179 TL’ye satılırken, piyasada 285 TL’ye kadar satıldığını duymaktayız,

15-15-15, kooperatifte 136 TL’ye satılırken, piyasada 185-200 TL’ye satılmakta,

Üre, kooperatifte 146 TL’ye satılırken, piyasada 220 TL’ye satılmakta,

Amonyumsülfat gübresi kooperatifte 80 TL’ye satılırken, piyasada 125 TL.

Bordo bulamacı kooperatifimizde 227 TL’ye satılırken piyasada 280-300 TL’ye satılmaktadır.

Göz taşı kooperatifte 475 TL’ye satılırken, piyasada 700-800 TL’ye satıldığını duymaktayız.

Piyasa fiyatları ile kooperatif fiyatları arasında çok yüksek fiyat farkı olduğunu hepimiz çok iyi görmekteyiz. Marmarabirlik gübre ve zirai ilacı, kar etmeden satmaktadır ve üreticisini kazandırmaktadır.

Değerli Ortaklarımız

Kısaca:

-Üreticimizin toprakaltı gübresi,
-Organik gübresi Marmaraberlik’ten,
-Zirai ilacı, göztaşı, bordo bulamacı, bakırlısı Marmaraberlik’ten,
-Kasko, trafik ve deprem sigortası Marmaraberlik’ten,
-Selesi, desteresi  Marmarabirlik’ten.
-Her yıl hizmet halkasına bir yenisini ekleyen Marmarabirlik üreticilerimize akaryakıt desteğine de başlamıştır.
-Bu Marmarabirlik tarihinde bir ilktir

Üreticilerimize hayırlı olsun…

Zirai ilaç ve Gübre için 91 Milyon TL. tahsisat yapan Marmarabirlik, Akaryakıt desteği için 37 milyon TL’lik ek kaynak aktarılmış ve toplam tahsisat 128 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Ortaklarımız Petrol Ofisi istasyonlarının olduğu her noktadan akaryakıtını alabilmektedir. Akaryakıt alındığı gün, TL olarak tutarı ne kadar ise yıl sonunda o kadar ödeyecektir. Faiz ve fiyat farkı asla olmayacaktır.

Değerli Ortaklarımız

Bazı çevreler yapılan hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Gübre, zirai ilaç, göztaşı ve yıl sonuna vadeli sigorta desteği, kooperatifimize yeni depoların yapılması, eski depoların yenilenmesi, idari bina yapılması, soğuk hava deposunun yapılması, salonun yenilenmesi ve sayamadığımız birçok hizmetler bu kadar kolay yapılabiliyordu da, bizden önceki dönemde niye yapılmadı/yapılamadı?
Bu hizmetleri yapmak Tabi ki bizim görevimiz. Peki onların görevi değil miydi? Takdiri siz değerli ortaklarımıza bırakıyorum.

Kıymetli Üreticilerimiz

Zaman zaman sizlerle bir araya geldiğimizde, ürün bedellerinin tamamının peşin ödenmesiyle ilgili talepler gelmektedir. Bugüne kadar ürün bedeli ödemeleriyle ilgili kurduğumuz sistem;
Ürün alımı yapılmakta, kooperatiflerimiz tarafından olgunlaştırılmakta, entegre tesislerimize getirilmekte, ambalajlandıktan sonra bayimize sevkiyatı yapılarak satış işlemi tamamlanmaktadır. Satışlardan geri dönüşlerle de ürün bedelleri ödenmektedir. Bunun dışında başka bir sistem, Marmarabirliği ve Ortaklarımızı büyük sıkıntıya sokar. Kredi kullanarak ürün alımı yapılırsa Marmarabirlik’e büyük bir yük getirir. Kurumun öz kaynakları alınan kredinin faizine gider. Bunu asla unutmayalım. Geçmişte yaşanan sıkıntının temelinde çekilen kredi ve faizlerden kaynaklanmaktadır.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak, üreticiyi koruyan bir yönetim anlayışı ile görev yapmaktayız. Ürün alım fiyatları belirlenirken, her zaman üreticimiz korunmuştur. Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyata ürün alınmamıştır. Birçok tarım ürününde fiyatlar geri gelirken, zeytin fiyatları hiç düşmemiş, sürekli artmıştır. Zeytinden başka fiyat garantisi olan başka tarım ürünü de yoktur.

Değerli Ortaklarımız

Marmarabirlik Yönetim Kurulu ve ekibim olarak yapmış olduğumuz planlı çalışmalar neticesinde, ürün alımları, ürün satışları ve ihracatımız her geçen gün artmaktadır. 2010 öncesinde ortalama 23 bin ton seviyesinde olan satışlarımız 2020 yılında 45 bin tonlara yükselmiştir. Miktar olarak Marmarabirlik tarihinde bir ilktir. 2010’dan önce 20 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik bugün; Güney Kore, İrlanda, Gabon, Makedonya ve zeytin ülkesi İtalya’yı da ekleyerek ihracat yaptığı ülke sayısını 60’a yükselmiştir. 2020 yılında 9 bin ton ve 25 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe 6 defa ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik Türkiye İhracatçılar Meclisinin yapmış olduğu açıklamaya göre 9 bin ton ve 25 Milyon dolarlık ihracat ile 7.kez ihracat şampiyonu olmuştur.

Kıymetli Üreticilerimiz

ISO’nun “Türkiye’de 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2020 yılında üretimden net satışlarda göre 34 basamak yükselen Marmarabirlik 709 Milyon TL. net ciro ile 403.sırada yer almıştır. Hedefimiz 2021 yılında 890 ve 2022 yılında 1 milyar TL ciroya ulaşmaktır. Ülkemiz sanayisinin lokomotif kuruluşları arasında yer alan Marmarabirlik’in pandemiye rağmen büyümesi ve ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alması istikrarın bir göstergesidir.

Marmarabirlik büyüdükçe Ortaklarımızın refah seviyesi de artacaktır.

Göreve geldiğimiz günden bugüne, Marmarabirlik’in marka değerini artırmak, kalite standartlarını yükseltmek, yeni üretim hatlarının oluşturulması, kooperatiflerimize yapılan depolama tesisleri ile birlikte, toplam 160 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. İznik Kooperatifimize yapılan başlıca yatırımları değerlendirdiğimizde; 2000 tonluk yeni zeytin depolama tesisi, eski depolar yıkılarak yenilenmesi ile birlikte toplam 7 bin ton kapasiteli yeni depolama tesisi işletmeye alınmıştır. Marmarabirlik Yönetim Kurulumuzun Kooperatifimize vermiş olduğu yatırım yetkisiyle Soğuk Hava Deposu ve çeşitli yatırımlarla İznik Kooperatifimize toplamda 31 Milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır.

Kıymetli Ortaklarımız

Ana sözleşmemizden kaynaklı bu salon, idari binalar, depolar ve diğer mülklerin sahibi Marmarabirliktir. Kooperatif kiracıdır. Soğuk hava deposu ise İznik Kooperatifi ortaklarınındır. Kooperatifimize yapılan en önemli yatırımlardan biri olan ve yatırım tutarı 16 Milyon TL olan soğuk hava deposu ile ilgili 15 Şubat 2021 tarihinde İznik Asliye Hukuk (Ticaret) mahkemesine yapmış olduğumuz müracaat neticesinde, mahkemece tesisimizin bugünkü değerinin 35 milyon 532 bin 348 TL olduğu belirlenmiştir. Bu belgeyi kayıtlara geçmek üzere divana sunuyorum. 35 Milyon 532 bin 348 TL değerindeki böyle bir tesisi İznik Kooperatifimize kazandırmış olduk. Bu tesisin kıymeti ileride çok daha iyi anlaşılacaktır.

Bu tesisin yapılmasında emeği geçen Marmarabirlik Yönetim Kuruluma huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Değerli Ortaklarımız

Tarımsal üretimde ülke ekonomisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Marmarabirlik, bugüne kadar çevreye her zaman duyarlı olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu kapsamda Marmarabirlik olarak ‘Sıfır Atık ile Çevreni Koru’ projesi hayata geçirilerek, geleceğimize sahip çıkmaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “Sıfır Atık Belgesi” ile çevre duyarlılığımız belgelenmiştir. Kısaca Marmarabirlik geçmişte olduğu gibi bugünde hiçbir şekilde çevreye atık bırakmamaktadır.

Kıymetli Ortaklarımız

Başarının temelinde, değişim, dönüşüm, planlı büyüme, sistemli çalışma ve huzur ortamın sağlanması vardır. Bu sebep ile uzun yıllar emek verdiğimiz sistemin bozulmasına asla müsaade etmeyiniz. 2007’li yıllarda yaşanan sıkıntıların sebebi, sistemin bozulması ve güven ortamının ortadan kalkmasıdır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak amacımız Marmarabirlik’i daha iyi yarınlara taşımak ve ortaklarımıza daha çok destek vermektir. Bundan sonra Ortaklarımıza yapılan destekler daha da artacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım.” Diye konuştu