Kanalizasyon İnşaatı ve Atıksu Arıtma Tesisinin Yer Teslimi Yapıldı

İller Bankası Yetkilileri ve Yüklenici firma yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantının ardından yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki hafta içinde ilk kazma vurulacak.