İznikli Zeytinciler Kırsal Kalkınma Projelerini Tanıdı

İznikli zeytinciler kısa adı (IPARD) olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı hakkında yetkili ağızlardan bilgi aldı.