Çiftçi Ve Esnaf Usta’lık Belgesi için Ter Döktü

Mart 2011 döneminde yapılan çıraklık ve kalfalık imtihanlarını başarı ile veren esnaf ve çiftçiler ustalık belgesi için bir imtihandan daha geçiyor.