Atıklara Hayat Verdiler

“Dönüştür ya da Kaybet” isimli proje kapsamında çalışmalar bir sergi ile ortaya kondu.